Skal hash legaliseres. Over halvdelen af befolkningen går ind for at hash skal legaliseres 2019-01-12

Skal hash legaliseres Rating: 7,1/10 170 reviews

Det mener partierne om legalisering af hash

skal hash legaliseres

Så jeg stemmer Alternativet og går ind for, at det skal legaliseres, siger hun og slår fast, at det skal foregå under kontrollerede forhold. Hash er ikke synderlig afhængighedsskabende. Det danske samfund træffer et ufatteligt primitivt valg inden for grupperne af værdige og uværdige ofre for den ene eller anden livsstil; gruppen af uværdige ofre risikerer de mest alvorlige sanktioner, et samfund kan påføre borgere, frihedsberøvelse, selv om deres valg af livsstil er langt mindre risikabel i sundhedsmæssig henseende, og ville være det i endnu mindre grad, hvis den blev legaliseret. Det er ihvertfald min egen erfaring for mit eget forbrug af det, samt hvad jeg har kunne observere af mine tidligere omgangs kredse. Forbudstilhængeren, den gamle politimand, Per Larsen er vendt rundt. Det er dokumenteret i utalige undersøgelser. Den handler burde handle om realpolitik mere end noget andet.

Next

Burde hash legaliseres i Danmark? side 4

skal hash legaliseres

Omvendt er der kommet færre hashkriminelle. Hvordan bliver cannabis anvendt medicinsk? Men hvad gør man så? Det er vist den væsentligste drivkraft bag det politiske tiltag til legalisering. Hvilke store udfordringer står psykiatrien overfor i fremtiden? Hash er ungdomskultur, de fleste bliver voksne. Every medical doctor has the right to treat his or her patients with cannabinoids and cannabis products according to the rules of good medical care. Personligt har jeg i øvrigt en stor interesse i legalisering af hash - jeg er yderst allergisk overfor acetylsalicyl, selv ipren kan trigger nældefeber. Information fortalte tilbage i 2013 om femårige Frederik, der ifølge hans mor har »gavn af medicinsk cannabis«. »Det føles lidt, som om man forhandler med terrorister, når man taler legalisering på baggrund af, at betjente bliver skudt.

Next

Læserbrev: Hash skal ikke legaliseres

skal hash legaliseres

Intensiv afsnit er til overflod befolket af mennesker med alkoholskader, skulle jeg hilse at sige. Det er bare en god idé. I et af afsnittene var det Enhedslistens ordfører Johanne Schmidt-Nielsen, der går ind for fri hash, der skulle møde virkeligheden. Rusen kan opleves som en let opstemthed, forstyrrelser af tidsoplevelsen og mere intense sanseoplevelser. Liberal Alliance Ungdom samt moderpartiet går ind for legaliseringen af hash, da mennesket blandt andet har et personligt ansvar for at drive sit eget liv. Mange mennesker skal have et eller andet at støtte sig til og jeg er overbevist om at hvis alle de mennesker der jævnligt ryger hash de blev tvunget til at drikke i stedet ville det slå ud i voldsstatistiker, forøge antal trafikdræbte pga alkohol samt forøge antal af børn som vil opvokse i en mærkbar ringere situation end de eller ville have gjort. Landets læger kan også få rådgivning omkring medicinsk cannabis og behandling af patienter fra sundhedsmyndighederne.


Next

Michael blev alvorligt syg: Hash skal ikke legaliseres

skal hash legaliseres

Hos Radikale Venstre Ungdom ønskes der et sikkert marked og en sund kultur omkring hash om det er forsvarligt at gøre det er et personligt valg. I så fald, vil denne eventuelle legalisering gavne vores samfund? Alkohol forårsager som minumum 3. Jeg har intet kendskab til omfanget af mennesker, der har fået stillet en psykiatrisk diagnose, eller hvor meget 20. Gør mig den tjeneste at gå ind på Politikens debatfora, hvor jeg også ind i mellem slår mine folder; her har man ikke det mindste imod, at nogle bidragydere til debatten angiver deres stillings- eller uddannelsesbaggrund eller, som i dit tilfælde, laver pjat med den. Hans job går ud på at sikre ro og orden, deltage i razziaer og stoppe slagsmål og ulovlige demonstrationer. Var alkohol blevet opfundet i dag, tror jeg heller ikke, at det var blevet lovligt. Et flertal af danskerne mener efterhånden, at det skal være muligt at ryge, købe og opbevare cannabis til eget forbrug, og der bør også indføres Statskontrolleret salg af hash i Danmark.


Next

Aftenens Podcast🎙️Skal hash legaliseres? + Skal kinesiske Huawei drive kritisk infrastruktur i Danmark?

skal hash legaliseres

Så hårdt endda at det ikke længere kan betale sig at være kriminel. Jeg gætter på, at de ikke er interessante nok, eller at du er uenig i de synspunkter, der kommer til udtryk i dem. Men det har været overraskende at se en socialdemokratisk overborgmester i København gøre det til sit vigtigste projekt for byen. Man skal da være konsekvent i sin lovgivning. Sundhedsstyrelsen har en mistanke om, at stigningen i antallet af indlæggelser med hashpsykoser og andre psykiatriske lidelser blandt andet er, at hashen er blevet stærkere. Det virker misledende at påråbe sig, at man byder en velkommen til virkeligheden, når den virkelighed, man præsenterer, i allerhøjeste grad er delvis og associerer til et mildest talt farvet syn på omstændighederne.

Next

Velkommen Til Virkeligheden

skal hash legaliseres

Legalisering af cannabis er nemlig den sjettemest populære mærkesag blandt eleverne i forbindelse med skolevalget. Man vil dog samtidig vide at synsoplevelserne er fremkaldt af rusen, så det er ikke egentlige hallucinationer. Det kan ikke være samfundets opgave at gøre sig til herre over, om folk ønsker at dyrke en så farlig hobby som eksempelvis bjergbestigning eller at køre på motorcykel, som forholdsvist er 40 gange så farlig som at køre bil. Hash bør dog også legaliseres til rekreativt brug. Alkohol afstedkommer endvidere langt mere personfarlig kriminalitet end euforiserende stoffer! Denne artikel stammer fra Videnskab. Med den massive propaganda offentligheden udsættes for, mod en legalisering, har mange mennesker ofte en meget overdreven opfattelse af skader forårsaget af narkotiske stoffer, herunder hash, og har, som en konsekvens af denne proporti0nsforvredne misinformation, en stærk tilbøjelighed til at minimere skader fra andre stoffer som tobak og alkohol.


Next

Det mener partierne om legalisering af hash

skal hash legaliseres

Et forbrug bliver hurtigt til et misbrug. Det virker åbenlyst, at vores hidtidige politik omkring hash er uholdbar. Vi skal arbejde for, at det er mere cool at følge sin skolegang, at tage en uddannelse eller at få et job end at ryge en joint. Særligt i København er situationen omkring hashmarkedet helt uholdbar. Men han mener umiddelbart, at det er ærgerligt, at diskussionen om legalisering i Danmark er kommet op på grund af skyderiet på Christiania. Så; om antallet af rygere vil stige eller falde, i forbindelse med en forsøgsordning, kommer helt an på hvad vej de politiske vinde blæser - hvis det er politisk formålstjenligt at tallet stiger - så stiger det - og omvendt.

Next

Velkommen Til Virkeligheden

skal hash legaliseres

Desuden afføder forbudet, som pusheren i udsendelsen selv påpeger, at banderne kæmper om territorier - altså bandekrig. Lige nu har vi blot et totalforbud. Samtidig kommer en del færre til skade af hash end af alkohol. Om det er sandt eller ej, er det under alle omstændigheder usikkert præcis hvad hash kan betyde for mennesker med risiko for tunge diagnoser. Jeg tror ikke man gør hashrygere en tjeneste ved at isolere dem fra samfundet, tværtimod. Man skelner ikke mellem den procentvise fordeling af alkohol- og stofmisbrugere, herunder hash, og uden at definere, hvad der rubriceres som stoffer; jeg tænker her på tobak som et af de stærkeste stoffer og muligvis det mest vanedannende. Ekspert Lars Fage-Larsen som er misbrugsbehandler fortæller, at fysisk vil hash skade lungerne, hvis hashen ryges og dette skader også hjernen.

Next

Rikke Gøransson: Hash skal legaliseres

skal hash legaliseres

Livstid er livstid, ikke 3 x et eller andet. Så de gør alt for at nudge folk i den rette retning. Det gør de, fordi deres sygdom ikke giver dem andet valg. Erfaringer fra Holland, der kan læses i en rapport fra Sundhedsstyrelsen udgivet i 2014, viser, at patienter generelt tåler medicinsk cannabis godt. For hash er det derimod stik modsat - et dagligt forbrug bevirker en uændret god lungefunktion eller endda markant forbedring i lungefunktionen, fordi stofferne i hash synes at udvide luftvejene, og fordi hash ikke i sig selv påvirker lungevævet negativt.


Next